Om bloggen | Ophavsret | Arkiv | Abonner (RSS|email)

Arkiv for kategorien 'Tillid'

Vend spiralen

af

I arbejdet med organisationsudvikling støder jeg ofte på metaforerne negative og positive spiraler som beskrivelse af stemninger og tendenser i arbejdsmiljøet. At kunne påvirke disse spiraler og vende stemningen er en stærk evne hos en leder. Evnen til at stoppe den sociale virus, inden den bliver til en regulær epidemi. Det kan være, når sladderen, brokkeriet, manglende motivation eller andre drænende strømninger sætter sig igennem blandt kollegaerne.

Et af redskaberne bag disse evner handler om at sætte ekstra fokus på den måde, vi taler sammen på, og være opmærksom på de tanker, der er i omløb. Noget vi kan hente inspiration til fra den teoretiske retning “socialkonstruktionisme“, som tager udgangspunkt i at virkeligheden primært skabes af sproget og måden vi taler sammen om verden og tingene på. Med andre ord bruger en socialkonstruktionist sproget som værktøj til at skabe ændringer i virkeligheden.

fortsæt »

Kærlighed, omsorg og ledelse

af

Jeg har tidligere skrevet om, hvordan du bør fjerne alle spor af kamp fra ledelse (se indlægget Alternativer til kamp). Det vil jeg gerne skrive lidt mere om, så dette indlæg handler om, hvordan du kan blive en stor leder uden kamp – ved blot at fokusere på kærlighed og omsorg for dine omgivelser. Det betyder dog ikke, at vi lige om lidt skal sætte os sammen i en rundkreds og holde hånd, for du kan sagtens nære kærlighed og omsorg for andre uden at fralægge dig din professionelle profil.

En af hjørnestenene i ledelse er tillid (for en uddybning se Kvindelige dyder i ledelse), og dine evner til at lede dine omgivelser er tæt knyttet til din evne til at skabe tillid hos andre. Tillid til at du bærer dit ansvar, kan levere varen, har rene intentioner og vil folk det bedste. Tillid er et vigtigt emne at reflektere over, for den tillid du skaber er et meget vigtigt fundament for, at du overhovedet kan lede.

Stil dig selv spørgsmålet: Hvad vil jeg gerne have, at mine omgivelser skal stole på – hos mig?

Og bagefter kan du jo så spørge: Kan de det?

fortsæt »

10 lederdyder – Nr. 3 Mådehold

af

I denne serie af indlæg vil jeg berøre 10 dyder og forsøge at skabe inspiration om, hvorfor dyder er et ledelsesværktøj, der kan skabe trivsel, samhørighed, arbejdsglæde og resultater.

Dyd er en egenskab, en særlig kraft. En plantes dyd kan være at helbrede. En knivs er at skære. Et menneskes er at ville og at handle menneskeligt.

Mådehold er balance. Man skal kende grænserne, så man hverken er for rig eller fattig, for sulten eller for mæt, for glad eller for trist. Man bør nemlig ikke lade sig styre af én bestemt følelse, men hellere leve på den gyldne middelvej, hvor tingene går op i en højere enhed. I det spændingsfelt, hvor lidt af det hele bliver til en harmonisk helhed.  fortsæt »

10 lederdyder – Nr. 2 Tapperhed

af

I denne serie af indlæg vil jeg berøre 10 dyder og forsøge at skabe inspiration om, hvorfor dyder er et ledelsesværktøj, der kan skabe trivsel, samhørighed, arbejdsglæde og resultater.

Dyd er en egenskab, en særlig kraft. En plantes dyd kan være at helbrede. En knivs er at skære. Et menneskes er at ville og at handle menneskeligt.

Som omtalt under dydernes historie i indlæg nr. 1 er begrebet Kardinaldyder et historisk fænomen, som har et par årtusinder på bagen, og blandt de 4 dyder er mod en af dem. I dette indlæg veksler jeg mellem at bruge både mod og tapperhed som synonymer. fortsæt »

10 Lederdyder – Nr. 1 Høflighed

af

I denne serie af indlæg vil jeg berøre 10 dyder og forsøge at skabe inspiration om, hvorfor dyder er et ledelsesværktøj, der kan skabe trivsel, samhørighed, arbejdsglæde og resultater.

Dyd er en egenskab, en særlig kraft. En plantes dyd kan være at helbrede. En knivs er at skære. Et menneskes er at ville og at handle menneskeligt. Når det kommer til knivens dyd er den uafhængig af, om den ligger i hånden på en morder eller en kok. Den bedste kniv er kendetegnet ved, at den skærer bedst. Menneskets særlige egenskab er at være menneskelig, og at være dydig bliver derfor en bestræbelse på at handle godt.
fortsæt »

Ansvar eller skyld?

af

For mange mennesker, kan det være meget svært at sætte sig ud over altid at skulle placere skyld. Er der noget, der går galt, er der også en skyldig, og han, hun eller den skal findes.

Og det er ikke en fejl, når jeg siger “den”, for ud over at vi bruger betegnelsen “den skyldige”, så har de fleste også en tendens til at placere skylden der, hvor den direkte og mest tydelige årsag ligger. Når det så ikke er en person, lægger vi straks skylden på ting.

Men i bund og grund handler det, med at placere skyld, egentligt om at lægge ansvaret fra os. Vi skynder os at placere skylden, når vi ikke vil have ansvaret.

Og derfor kan det sagtens være bilens skyld, at du ikke nåede at bremse, og det kan være cyklens skyld, hvis den punkterede, og du kom for sent.

Når skyld og ansvar er forbundet, så er det ikke helt uden grund, men hvor det kan være konstruktiv at tage ansvar, at svare an for noget eller nogen, så er det – at placere eller at få skylden – ofte forbundet med splid og konflikt.

fortsæt »

Kvindelige dyder i ledelse

af

Alt for mange kvinder, giver køb på de kvindelige dyder til fordel for de maskuline, når de sætter sig i chefstolen. Måske skyldes det de mange afbildninger af den gode leder som den “stærke” leder, der går forrest, viser vej og fører slagets gang.

Resultatet bliver desværre alt for ofte, at kvindelige ledere kommer til at karikere de maskuline dyder. Dyder, som ikke ligger ligeså naturligt for kvinder, og som sjældent reelt er en fordel i forhold til at skabe god ledelse. Karikaturen er i sagens natur en fremhævelse af de mest iøjefaldende karakteristika, og i forhold til maskuline dyder som styrke, udholdenhed, kamp og initiativ, kan karikaturen hurtigt blive til: forceren, stædighed, spidse albuer og utålmodighed.

Hvis det så kobles med, at alle de gode kvindelige dyder bliver pakket væk eller blot tonet ned, så er resultatet hurtigt en harpe af en leder, der kun kan manipulere, forcere, kontrollere og styre.

Personligt tror jeg, at det er mangel på kvindelige forbilleder, når det gængse billede af god ledelse er så tæt knyttet til de maskuline dyder. For når god ledelse bliver skilt ad og kigget efter i sømmene, så er det lutter kvindelige dyder, som springer i øjnene.

fortsæt »

10 ting du bør takke dine medarbejdere for

af

At sige tak, er et temmeligt kraftfuldt redskab, som leder. Noget de feste bruger alt for sjældent, og alt for beskedent. Alle mennesker har brug for anerkendelse. Det er sjældent noget vi får for meget af, og et simpelt tak kan falde som regn i en ørken… på et tørt sted.

Det behøver egentligt ikke være et stort tak, men bare sådan et lille tak, som takket når nogen rækker dig saltet ved frokostbordet, kan have stor effekt.

Det kan også udtrykkes med andet end ordet ”tak”. Et klem på skulderen, et nik på det rette tidspunkt, et smil eller et thumbs-up, men at sige ordet ”tak”, kan understrege det hele og sikre, at budskabet går helt igennem, nemlig ”ja, jeg ser dig, og jeg sætter pris på dig, og det du gør”.

fortsæt »

Grin mere

af

En af de store skismaer omkring ledelse er, at jobbet med at få andre til at gøre det man vil, hurtigt ender som manipulation, og til tider tvang.

For at du ikke ender der, er det din opgave som leder, at skabe kontakt og tillid til dine medarbejdere så de kan lytte til dig, og så at hjælpe dem til at gøre deres arbejde bedst muligt.

Hvis du render rundt hver dag og ligner et surt løg, så betyder det endvidere at atmosfæren omkring dig bliver mere anspændt, og din evne til at skabe og fastholde medarbejdernes tillid daler.

Det er svært at tro på, at en der går rundt og er sur, kan skabe tryghed og glæde i din egen hverdag.

Modsat er det meget nemmere at slappe af med, og stole på en person, som du har grinet med. Det behøver ikke at have varet i timevis, men bare en lille joke, delt mellem to personer, kan have stor betydning.

fortsæt »