Om bloggen | Ophavsret | Arkiv | Abonner (RSS|email)

Arkiv for kategorien 'Sundhed'

Ledelsestv.dk – Episode 9 – 30% mere overskud

af

Episode 9 handler om inspiration til at få 30% mere overskud på 30 dage. Der er tips og tricks om alt fra søvn og hvile til kost og motion. Desuden præsenteres Trivselsanalysen, som redskab til at definere og implementere aktiviteter, der kan gavne din fysiske, psykiske og sociale trivsel. Du kan, efter du har set episoden, også læse mere ved at klikke her og få mere information i blog-lægget: ’30 procent mere overskud på 30 dage’.

Husk at du kan abonnere gratis på alle episoder af LedelsesTV. Du skal bare klikke på linket i øverste højre hjørne på forsiden af ledelsestv.dk, hvor der står: Abonnér på LedelsesTV.

Så kan du følge med, når jeg giver tips og tricks, viden og værktøjer, samt indsigt og inspiration.

God fornøjelse.

Peter

Eksspiration er vejen til inspiration

af

Eksspiration betyder udånding. I modsætning til inspiration, der betyder indånding. I hvert fald oprindeligt. Nu betyder inspiration også i overført betydning at få en åbenbaring eller blot en god idé. At blive beåndet for at bruge et lidt højtideligt udtryk.

Men tilbage til eksspiration. At slippe vejret og lade lungerne trække sig sammen, for at give plads til en ny indånding, og dermed at lungerne kan udvide sig. Og netop inspiration er ofte anvendt og eftertragtet som i betydningen at få gode idéer og blive begejstret skabende. Men hvad med at gøre plads til nye input? Dee Hock, som er grundlægger af VISA, har udtalt at:

”Problemet er aldrig at få de innovative tanker ind i hovedet, det svære er at få de gamle ud”

Der skal så at sige skiftes vand i karret. Det skal en ny pære i fatningen. Der skal frisk luft ind i rummet. Og for at det kan lade sig gøre skal det gamle vand ud, den gamle pære skrues løs, og døren åbnes, så den gamle luft kan vige pladsen for nye og forfriskende vinde. fortsæt »

30 procent mere overskud på 30 dage

af

“Mennesker der trives har overskud. Mennesker med overskud skaber resultater for sig selv og for andre.”

De fleste mennesker, vi arbejder med, vil gerne have mere overskud i det daglige. Overskud kan synes svært at opnå, især hvis man i forvejen er i underskud. Men det behøver ikke være så svært. Kunsten er at tage de første skridt. Og der findes 3 meget enkle og effektive skridt i retning mod overskud. Kost, motion og hvile. Så enkelt kan det gøres. Sørg for en god døgnrytme, hvor både søvnen og pauserne er veltilrettelagte og systematiske. Sørg for 3 gode og regelmæssige måltider. Og dyrk motion jævnligt og struktureret.

Hvis du følger den simple opskrift får du med garanti 30 procent mere overskud på 30 dage. Det er næsten at sammenligne med en matematisk formel. Og selvfølgelig kun næsten, for naturligvis vil der være mange andre faktorer, der spiller ind.
Men undersøgelser fremhæver gang på gang ovenstående råd som væsentlige for at leve et liv med overskud, trivsel, glæde, ro og robusthed.

Vores erfaring kommer fra deltagere på vores kurser og uddannelser, samt de mennesker, der kommer i individuelle forløb. Størstedelen af disse kunder nævner ofte og samstemmende kost, motion og hvile som primære indsatsområder for at få fyldt ressourcebrønden op. fortsæt »

Vend spiralen

af

I arbejdet med organisationsudvikling støder jeg ofte på metaforerne negative og positive spiraler som beskrivelse af stemninger og tendenser i arbejdsmiljøet. At kunne påvirke disse spiraler og vende stemningen er en stærk evne hos en leder. Evnen til at stoppe den sociale virus, inden den bliver til en regulær epidemi. Det kan være, når sladderen, brokkeriet, manglende motivation eller andre drænende strømninger sætter sig igennem blandt kollegaerne.

Et af redskaberne bag disse evner handler om at sætte ekstra fokus på den måde, vi taler sammen på, og være opmærksom på de tanker, der er i omløb. Noget vi kan hente inspiration til fra den teoretiske retning “socialkonstruktionisme“, som tager udgangspunkt i at virkeligheden primært skabes af sproget og måden vi taler sammen om verden og tingene på. Med andre ord bruger en socialkonstruktionist sproget som værktøj til at skabe ændringer i virkeligheden.

fortsæt »

Trivselspillen – garanteret placeboeffekt

af

75% af arbejdsstyrken hævder i dag at være stressede. Arbejdsmiljøforskere mener, at stress i fremtiden vil kræve flere dødsofre end kræft. Fra december 2005 blev psykisk arbejdsmiljø højprioritetsområde for regeringens arbejdsmiljøpolitik.

Fænomenet ’stress’ har i mange år aldrig fået større mediemæssig eller politisk omtale. Den store opmærksomhed viderefører imidlertid ukritisk myten om stress som en sygdom, der omtales negativt. Trivselskompagniet ser helhedsorienteret på stressproblematikken: Fokus bør være på optimere de ressourcer, som skal bruges i håndteringen af stress.

Som kommentar til den stigende tro på lappeløsninger og symptombehandling lancerer Trivselskompagniet Trivselspillen™. Konceptet er et oplæg til debat om tankens og viljens kraft. Vejen til trivsel går via ønsket og beslutningen om at tage ansvar for sit eget velbefindende og proaktivt søge at optimere sine personlige ressourcer.

fortsæt »

Begræns dig til success

af

I disse tider med økonomisk mathed dels i form af finanskrisen, og dels i form af økonomiske efterveer oven på en lidt for dyr jul, er mådeholdenhed noget, der er værd at dyrke lidt mere af.

Mådehold handler om at sætte grænser, ikke at overdrive, at holde sig til det nødvendige. Noget der i tidens tunge ofte omtales som “Mindre er bedre”.

Men er livet ikke blot kedeligt, hvis ikke vi kan svælge os i overflod, være grænseløse og bare give los? Om ikke andet så bare ind i mellem?

Ikke efter min mening. Noget af den værdi, der netop er værd at hente fra mådeholdenhed, er, at du bliver nødt til at aktivere din kreativitet. Ved ikke at vælge den lette vej, vejen med et ubegrænset pengeforbrug, bliver du nødt til at tænke alternativt, til at prioritere, til at finde nye veje og ikke mindst til at være mere opmærksom.

Du stopper dog ikke med at søge din lykke, blot fordi du vælge at være mådeholden. Du bliver blot nødt til at kigge andre steder; steder der ikke handler om overforbrug, og om blot at tilfredsstille mave, dovenskab og begær.

fortsæt »

God kost – Bedre ledelse

af

Vil du gerne have mere energi og overskud i privatliv og karriere? Vil du gerne have en bedre ansigtskulør, vågne op og være frisk, have længere lunte og generelt kunne tackle flere af hverdagens udfordringer? Så ligger der uanede muligheder for at nå de mål og den tilstand ved at spise ordentligt, drikke godt med vand og undgå stimulanser såsom kaffe, sukker, nikotin og alkohol.

Vælg den rette livsstil
I et øjebliks klarhed kunne man endda fristes til at foreslå sammenhængen mellem en velfungerende fordøjelse og høj livskvalitet. Når fordøjelsen virker er vi friskere, skarpere, mere koncentrerede og har et energiniveau, der gør os i stand til at præstere bedre. Hvis vi vælger at bruge det overskud til at realisere vores behov, ønsker og prioriteter, er det en endog meget stor sandsynlighed for, at vores livskvalitet stiger.

Den rette livsstil gør kroppen modstandsdygtig over for sygdom, stress, manglende overskud og hurtig aldring. Desuden øges hukommelse, koncentration, indlæring, effektivitet og produktivitet.

fortsæt »