Om bloggen | Ophavsret | Arkiv | Abonner (RSS|email)

Arkiv for kategorien 'Samarbejde'

Den stærke leder

af

Sjovt nok, er noget af det, der kendetegner en stærk leder ikke hendes styrker, men tværtimod, at hun har overskud og styrke nok til at lede, hvor hun er svag, usikker, mangler overblik og ikke helt kender vejen.

Det kommer af den selvsikkerhed, som hun har, fordi hun er stærk, har fundet roen og efterhånden har fået den erfaring som skal til.

Hun bliver lidt som en vis gammel kone, som kan lede blot med lytten, smil, omsorg og småkager. Ingen af disse kræver stor styrke og kraft, men det er evner, der kan have en kæmpe effekt i hænderne på den rette leder.

Vi andre, der i ungdommens kådhed, ikke har givet os tiden til at se og lytte, har helt modsat, en tendens til at kaste os ud i en helt forkert brug af vores kræfter. Vi går fejlagtigt efter brug af maksimal power, at bruge vores kræfter, spille med musklerne. Vi leder ud fra vores styrker og magt frem for, hvor vi er svage og reelt kan udøve den subtile form for ledelse, der kommer fra et helt andet sted. fortsæt »

Lederen som facilitator

af

Being facilitative is based on the idea of talking with people, not at them. It’s about creating enviroments that foster cooperation and link ideas. It’s about encouraging creativity so that people can reach higher. It’s about moving people to action rather than ordering them to move.
– Ingrid Bens

Facilitering betyder at gøre noget lettere. I henhold til ledelse og organisation er det en proces, hvor en eller flere hjælper andre til at arbejde mere effektivt. Eller sagt med andre ord: Facilitatoren hjælper teams til at forbedre deres arbejde både kvantitativt og kvalitativt ved at få medlemmerne til at samarbejde bedre.

I modsætning til traditionelt lederskab er facilitering en disciplin som egner sig godt til det moderne arbejdsliv. Vores arbejdsforhold har ændret sig, og det har skabt nye behov for at lede og blive ledet. fortsæt »

Hvorfor vind-vind ikke er godt nok

af

Det handler ikke om at vinde,
men om at få det hele til at svinge!

Separation eller integration er egentligt det reelle spørgsmål. Hvad er du til? Vil du skabe fællesskab, som du selv er en del af, eller udskille dig og stå alene?

Lad mig vise dig, hvordan du med fokus på fællesskab kan skabe synergi i stedet for kamp og adskillelse, men først lidt baggrund:

Til daglig bruger vi ofte ord og begreber forbundet med kamp og det at vinde og tabe. Vi vinder kunden, markedet, argumentet, ordren; vi vinder medarbejderens tillid men taber gejsten, det gode humør, kontakten til gamle venner. Er vi gode, skaber vi også vind-vind-løsninger, hvor begge parter kan gå hjem med armene i vejret og sige “Vi vandt!”.

Men et af problemerne med både vind-vind og vind-tab-løsninger er, at begge perspektiver skaber separation mellem dig, dem du vinder over og dem du vil imponere. Når du vinder argumentet med din chef/kollega/medarbejder/partner, ja så skaber du et lille “os og dem” eller “mig og dig”, hvor selve adskillelsen mellem jer bliver fremhævet.

Det samme sker, når du skaber vind-vind-løsninger, for selvom der er et “Vi” gemt i, at vi begge vandt, og at der måske ikke var nogen at vinde over, så er der stadig en tydelig opdeling i fronter. Vi siger “vind-vind” fordi du vandt og jeg vandt. Vi siger netop ikke “vi vandt”, for så ville det jo hedde en “vind-løsning” eller måske blot “en god løsning”.

Når vi snakker om at vinde, er der et stort aspekt der handler om at fremhæve os selv som vindere, at distancere os fra de andre, at tilegne os status som vinder. Det er nok ikke noget, som vi typisk går og tænker så meget over, men det er noget, vi gør ganske ubevidst, når vi identificerer os selv ud fra modstand (se indlægget Hvem har sagt, at det skal være svært?).

Baseret på modstand ser jeg mit værd, hvor jeg er på trods, hvor jeg klarer mig selvom, det var svært. Fuldstændig som i de gamle eventyr, hvor helten eller heltinden går så meget svært igennem, men alligevel vinder til sidst. fortsæt »

Forhandlingens ædle kunst

af

En af mine gode kollager introducerede mig for mange år siden til forhandlingens ædle kunst. Indtil da, havde mit billede af forhandling været noget med store arbejdsmarkedsforlig, og dygtige forhandlere var enten teknokrater med tal som speciale eller bilsælgere med perletænder og rappe replikker.

Men med et stod det klart for mig, at forhandling er alt lige fra, hvem der tager opvasken derhjemme, til beslutninger om, hvor julen skal fejres. Og i arbejdsmæssig sammenhæng på samme vis ting som: Hvem følger op på aftalerne fra mødet, hvordan skal vi indrette den nye etage, hvad skal vi have på dagsordenen til Personalemødet, hvornår skal vi have nye IT-systemer, hvor skal sommerfesten foregå, og sådan kan man blive ved. Og hertil kommer de gængse forhandlingssituationer om løn, barsel, ferie, firmabil og andre vilkår.

Forhandling foregår hele tiden og altid. Med andre og med os selv for den sags skyld. Og det er en disciplin, som hvis den bliver trænet og forfinet, kan gøre mange af hverdagens dilemmaer og udfordringer meget nemmere og enklere at navigere gennem. Især hvis holdningen fra parterne er, at alle skal gå fra ’bordet’ med følelsen af at have opnået en god aftale.

Men lad os se nærmere på en definition af begrebet forhandling. fortsæt »

Sidelæns ledelse – hvad er det?

af

Begrebet “sidelæns ledelse” beskriver den form for ledelse, som den enkelte leder og medarbejder kan bedrive på resten af organisationen. Udøvelse af sidelæns ledelse er typisk forbundet med et forholdsvis afgrænset perspektiv i forhold til alt det virksomheden er og står for. Lad os tage et eksempel:

I en HR afdeling arbejder medarbejderne bl.a. med trivsel, begejstring og arbejdsglæde. Et arbejde, der typisk starter med en række målinger af tingenes tilstand, for senere at følge op med en række tiltag, som gerne skulle forbedre forholdene i organisationen.

Nogle af disse tiltag vil kunne iværksættes alene fra centralt hold, mens andre skal løftes mere bredt i organisationen, og det kræver inddragelse af virksomhedens ledere. En klassisk tilgang vil her være at aflevere et forslag og beslutningsoplæg til virksomhedens ledelse og lade dem tage den derfra.

Hermed fastholdes ansvaret alene hos ledelsen, som selvfølgelig har interesse i resultatet, og som i sidste ende skal høste gavn af udbyttet.

Vores HR-konsulent kan dog også vælge en mere uofficiel vej, hun kan vælge at tage del i ansvaret selv, og begynde at lede på tværs af virksomheden i relation til netop trivsel, begejstring og arbejdsglæde.

Hermed ligger ansvaret hos medarbejderen med indsigt og viden om feltet, og ikke mindst med et klart fokus. Det vil typisk også være her, at resultatet fra de enkelte målinger kommer ind og bliver bearbejdet og fortolket. Det er derfor et godt sted at holde opgaven og det ledelsesmæssige fokus samlet. fortsæt »

Trådløst lederskab

af

Hver eneste gang vi går ind i et lokale med trådløst Internet er det det mest naturlige i Verden, at vi kort tid efter kan være online og surfe rundt på vores yndlingssider og blive opdateret om nyheder og anden relevant viden. Og det selvom routeren er et helt andet sted i huset eller sågar i en anden bygning.

Vi stiller ingen uddybende spørgsmål eller undrer os over, hvordan elektriske bølger kan rejse gennem vægge og mure. Vi tager det blot for givet.

Tænk hvis vi på samme måde udsender bølger og elektriske impulser, der kan opfanges af de modtagere, der nu måtte være for den slags. Tænk, hvis dit lederskab går gennem vægge og mure? Tænk, hvis dit humør, dine holdninger og din energi siver gennem organisationen på tværs af etager og på trods af lukkede døre? fortsæt »

Tillid – en grundsten i god ledelse

af

Tillid er en svær men altafgørende størrelse at mestre som leder. Uden tillid er der ingen ledelse, og det efterlader et tomrum, som typisk udfyldes med styring, kontrol, manipulation og billige tricks.

When the Master governs, the people
are hardly aware that he exists.
Next best is a leader who is loved.
Next, one who is feared.
The worst is one who is despised.

If you don’t trust the people,
you make them untrustworthy.

The Master doesn’t talk, he acts.
When his work is done,
the people say, “Amazing:
we did it, all by ourselves!”

– Lao-Tzu, Tao Te Ching

Tillid er dog ikke det eneste, som du skal have styr på, før du kan lede, men det dækker en stor del af kagen. De andre dele er kontakt og tid, og handler om, hvor god kontakt du har til den, du skal lede, og hvor meget tid til ledelse, du har til rådighed.

Tid nok og god kontakt skaber til sammen nærvær, som i sidste ende også spiller en vigtig rolle i forhold til tillid.

På samme måde er tillid og kontakt to vigtige forudsætninger for gode relationer. Kvaliteten af dine relationer påvirker hvor meget tid du skal bruge på at lede.

Der er dermed en fin sammenhæng mellem de tre begreber, og som leder gør du klogt i at skabe både tillid, tid og god kontakt i dine relationer.

fortsæt »

Vend spiralen

af

I arbejdet med organisationsudvikling støder jeg ofte på metaforerne negative og positive spiraler som beskrivelse af stemninger og tendenser i arbejdsmiljøet. At kunne påvirke disse spiraler og vende stemningen er en stærk evne hos en leder. Evnen til at stoppe den sociale virus, inden den bliver til en regulær epidemi. Det kan være, når sladderen, brokkeriet, manglende motivation eller andre drænende strømninger sætter sig igennem blandt kollegaerne.

Et af redskaberne bag disse evner handler om at sætte ekstra fokus på den måde, vi taler sammen på, og være opmærksom på de tanker, der er i omløb. Noget vi kan hente inspiration til fra den teoretiske retning “socialkonstruktionisme“, som tager udgangspunkt i at virkeligheden primært skabes af sproget og måden vi taler sammen om verden og tingene på. Med andre ord bruger en socialkonstruktionist sproget som værktøj til at skabe ændringer i virkeligheden.

fortsæt »

3 stykker affald om dagen

af

Når min kompagnon Heinrich Johansen om ikke så længe drager til Canada for at afvikle sommerlejr for danske teenagere, er det bl.a. for at lære dem, hvordan de kan passe på naturen. Et af turens ritualer er hver dag at samle mindst 3 stykker affald op. Affald der ligesom i Danmark ligger og flyder i vejgrøfter og skovbund.

De unge synes i starten, at det er en meget mærkelig opgave. Der skal derfor en vis tilvænning til. Men i gentagelsens hellige navn og tillige i konkurrence med de andre på sommerlejren, ender det med at blive en legende let aktivitet, som giver de unge en masse at tænke over og at tale om. fortsæt »

10 Lederdyder – Nr. 1 Høflighed

af

I denne serie af indlæg vil jeg berøre 10 dyder og forsøge at skabe inspiration om, hvorfor dyder er et ledelsesværktøj, der kan skabe trivsel, samhørighed, arbejdsglæde og resultater.

Dyd er en egenskab, en særlig kraft. En plantes dyd kan være at helbrede. En knivs er at skære. Et menneskes er at ville og at handle menneskeligt. Når det kommer til knivens dyd er den uafhængig af, om den ligger i hånden på en morder eller en kok. Den bedste kniv er kendetegnet ved, at den skærer bedst. Menneskets særlige egenskab er at være menneskelig, og at være dydig bliver derfor en bestræbelse på at handle godt.
fortsæt »