Om bloggen | Ophavsret | Arkiv | Abonner (RSS|email)

Moderne lederdyder – Nr. 6 Integritet

af

Integritet uden viden er svag og ubrugelig, og viden uden integritet er farlig og forfærdelig.
Samuel Johnson

Jeg er vild med sprog og ord. Så når jeg skal forholde mig til et begreb, og især når det er et af de større af slagsen, kan jeg godt lide at gå rundt om det nogle gange. Så lad mig gå et par gange rundt om begrebet integritet:

Ukrænkelighed. At være uskadt. Sammenhæng og helhed. Fuldstændighed. At handle i overensstemmelse med mine moralske principper. Det jeg siger, er også det jeg gør. Jeg er til at stole på. Kursen i mit lederskab er til at gennemskue. Der er sammenhæng mellem mine værdier og mine metoder.

En meget god passage at læse og i samme moment forholde sig til, hvad det vækker i dig. Lyder det godt? For godt til at være sandt? Enkelt? Let? Svært? Inspirerende? Vigtigt?

For mig er det i hvert fald essentielt, og derfor har jeg valgt at tage det med i serien af moderne lederdyder. Især fordi vores etik i dag i højere grad er til konstant diskussion. Vi har ikke en fælles etisk referenceramme forankret i kirkens skrifter, statens bulletiner eller landsbysamfundets skrevne og uskrevne love. Vi skal hele tiden definere vores standpunkt, og stå ved vores holdninger holdt op i forhold til vores handlinger.

Og vi bliver udfordret hele tiden. Vi skal forholde os til markedet, til aktionærer, til bestyrelser, til kollegaer, til deadlines, til egne og andres forventninger, og ikke mindst til vores egen usikkerhed og tvivl på om vi nu er gode nok, eller om vi er nødt til at kæmpe endnu hårdere for anerkendelse.

Men mon ikke vi er gode nok? Vi gør jo altid vores bedste. Det handler blot om at stoppe og op og være opmærksom på det. Det kræver gode spørgsmål og tid til at mærke efter:

  • Hvad løber jeg efter?
  • Hvad er intentionen bag min stræben?
  • Hvem er det, jeg vil tilfredsstille?
  • Hvor kommer kravene fra? Hvem har formuleret dem? Og hvorfor?

Det kan være utroligt svært at bevare sin integritet, hvis man føler sig presset. Men det er netop i disse situationer, at integriteten skal stå sin prøve. Til daglig er vi ofte i god kontakt med vores principper og værdier, men så opstår der et dilemma og alle vores holdninger bliver udfordret. Er alt det, som du tror på, også det du holder fast i, når stormen raser og tvivlen sætter sig igennem med stor styrke? Eller er dine fundamentale beslutninger om det gode og det sande bygget på en gyngende grund, hvor du alt for ofte vakler i tvivlen på din egen dømmekraft? I så fald er din integritet skrøbelig.

Hvide løgne, små bortforklaringer, unødvendig manipulation, tromlen henover andre, nedgørelse, sladder, fnidder, bagtaleri, brok, mobning, sarkasme, og du kan selv fortsætte listen af symptomer på manglende integritet. Vi kan alle falde i og gribe os selv i en af nævnte unoder, men det er værd at være opmærksom på, om det forekommer ofte. Både for os selv og som en del af det miljø, vi færdes i. Og forekommer det ofte, så er symptomerne kraftige og virussen kan nemt blive til længerevarende sygdom og sprede sig som en epidemi.

Integritet er derfor også et redskab til at navigere gennem svære tider. Det kan af og til blive forvekslet med rigiditet, nævenyttighed og stivstikkeri, fordi en usund og stædig klamren sig fast til egne værdier kan modarbejde dialog og udvikling. Integritet og sammenhæng mellem holdning og handling er derfor nødt til at være en livslang og dynamisk udvikling, hvor vi i lyset af refleksion og stillingtagen fornyer vores verdensbilleder og dermed vores handlekraft.

Det kræver en etisk forholden sig til, og dermed tid til refleksion over det gode og rigtige at gøre for at bevare sin integritet. Og hvordan skal vi legitimere det gode og det rigtige? Der findes jo ikke en patenteret definition på det gode. Vi kender derimod det gode fra mange vinkler: den gyldne regel (du skal være mod andre, som du ønsker andre skal være mod dig), gode eksempler og forbilleder, filosofiske og pædagogiske idéer, videnskab, religion, kunst etc.

Man kan således spejle det gode i mange områder, men vigtigst er én selv. Vi må begynde hver dag med en grundig forholden sig til os selv, der ikke går på kompromis eller accepterer undskyldninger. En leder må være oprigtig ærlig og ikke strategisk ærlig. Også selvom det kan være svært at være mod andre, som du ønsker de skal være mod dig, hvis du er sendt i et ærinde af din bestyrelse, direktion eller andre, der har givet dig en opgave, som umiddelbart ikke korresponderer med din moral.

Glemmer du dine værdier, bliver du kynisk, og glemmer du magten, bliver du magtesløs og uduelig. Løsningen til at leve i det spændingsfelt er at kende og vedkende dig selv og dine handlingers ressonans i ekkoet fra dine holdninger.

Efterlad en kommentar