Om bloggen | Ophavsret | Arkiv | Abonner (RSS|email)

Tid til ledelse

af

Producer, producer, producer… ja det føles nærmest som det største ledelsesmantra i vores tid.

Det handler om effektivitet og performance, og bliver hurtigt kortet ned til ens evne til at producere resultater på den helt korte bane.

Dette fokus på produktivitet opstår bl.a. fra vores behov for at kunne måle os selv og de mennesker, som omgiver os, og her bliver de små kortsigtede resultatmål helt klart de nemmeste at tage fat på og ud fra dem alene, at vurdere om vi nu har været enten dygtige eller nogle slendrianer i dag.

Jeg ved ikke med dig, men jeg har ind i mellem nogle lange dage, hvor produktionen ikke ligefrem flyder, hvor tanker, refleksion og rastløsheden rasler på sig. Dage hvor jeg kan have svært ved at se mig selv i øjnene, for jeg har jo stort set ikke produceret noget. Men alligevel dage, som i det lange løb, har slået rødder, vokset, og skabt grundlaget for, at jeg senere kan være fuldstændig afklaret, præcis og knivskarp.

Disse dage bevidner, at det at være selvstændig, ligesom det at være leder, langt fra kun handler om produktion. Som selvstændig er det lige så vigtigt at tage sig tid til refleksion, udvikling samt pleje af nye og gamle relationer. Man kunne sige, at det at være selvstændig kræver tid til selvstændighed, og hermed at man netop tager sig tid til refleksion, udvikling og netværkspleje udover blot den rene produktion.

På samme måde kan man sige, om det at være leder, at det netop kræver tid til ledelse, altså tid til at reflektere, at udvikle idéer, sig selv og sine omgivelser, samt at pleje sine medarbejdere og organisation.

Lad mig uddybe det lidt.

Tid til refleksion

Refleksion og meditation er egentlig to sider af samme sag, og de handler begge om, at kunne tage sig tid til blot at lade hovedet kværne, at lade tankerne lege med nogle af de store spørgsmål, som der ellers ikke er tid til i en travl hverdag. Det handler om at tage tid til at løfte sig lidt op over landskabet og få et godt billede af “the lay of the land”, altså overblik over mere end blot dit skrivebord og din indboks.

Men det handler også om afklaring, at tømme hovedet, at have tid til at lade alt hvad der støjer bundfalde, og gennem en dyb ro at skabe klarhed i sig selv. Klarhed i rollen som leder; klarhed over prioriteter, over hvad der er vigtigt og hvad der kan droppes; klarhed over behov, både dine egne, dine medarbejderes, men også behov i organisationen omkring dig.

Lad mig pirre dig lidt med følgende vers fra den gamle kinesiske bog “Tao Te Ching”. En bog fyldt med de mest gyldne visdomsord:

The ancient Masters were profound and subtle.
Their wisdom was unfathomable.
There is no way to describe it;
all we can describe is their appearance.

They were careful
as someone crossing an iced-over stream.
Alert as a warrior in enemy territory.
Courteous as a guest.
Fluid as melting ice.
Shapeable as a block of wood.
Receptive as a valley.
Clear as a glass of water.

Do you have the patience to wait
till your mud settles and the water is clear?
Can you remain unmoving
till the right action arises by itself?

The Master doesn’t seek fulfillment.
Not seeking, not expecting,
she is present, and can welcome all things.

– Lao Tzu, Tao Te Ching

Tid til udvikling

Den kreative proces lever dårligt i for snævre rammer. Produktion, effektivitet og performance kan gøre det meget svært at skabe, for det er ikke noget man bare gør på tid mellem 10 og 10:15. På den anden side har den kreative proces godt af nogle klare rammer, som kan hjælpe processen til kontekst.

Det er derfor vigtigt at den kreative del af udviklingsarbejdet får tid og plads til at udfolde sig i sit eget tempo, men stadig i klare rammer og det opnås ofte bedst ved at sætte tid af, hvor du ikke performer og producerer, men blot skal undersøge, følge din nysgerrighed og stille dig selv og andre en masse gode spørgsmål.

Nu er udvikling af dig selv, dine medarbejdere, dine ideer og din afdeling selvfølgelig ikke kun en skabende proces. Store dele af denne form for udvikling handler om at drage omsorg, tage vare på, passe og pleje. Lidt som i en gartners arbejde med at udvikle en have, er der en stor portion håndelag i udviklingsarbejdet. Du skal måske gå din daglige runde, checke op på alle dine små udviklingsprojekter, luge ud og sikre dig at de får sol og næring (se Peters indlæg om Heliotropi som udviklingsmodel)

Tid til nærvær

I rollen som leder, er det langt fra alt der udspringer af aktiv handling. Hvis du tænker lidt over det, kan du måske følge mig når jeg siger at en stor del af ledergerningen udspringer af ikke-ageren som i venten, lytten, samvær, nærvær og fællesskab. Alt sammen noget, som handler mere om ikke at gøre noget særligt ud over at sætte de rette rammer.

Det handler bl.a. om at få fingeren på pulsen, checke ind i fællesskabet og mærke efter. Hvad sker der lige nu? Hvor er mine medarbejdere mentalt? Hvad er deres behov? Griner vi sammen? Er vi glade? Er vejen fri for sten og forhindringer? Er vi afklaret?

Alt sammen vigtige pejlemærker i forhold til om virksomheden, området eller afdelingen kører som den skal.

Skab plads i kalenderen

Refleksion, udvikling og nærvær kan til tider godt flyde lidt sammen, og overlappe lidt, og det er ok så længe, at du sørger for at du kommer rundt om dem alle, og at de ikke får lov at drukne i dagligdagens produktion af emails, møder, rapportering, budgetter og hvad der ellers ligger på dit bord og fylder i din kalender.

Og det er måske her at kunsten ligger; at skabe plads og tid i en travl hverdag fyldt med krav til produktion og ja, travlhed.

Det første skridt handler derfor også om, at du sætter dig ned, og finder ud af, hvor stor en del af din tid, du vil bruge på de 3 ledelsesdiscipliner refleksion, udvikling og nærvær, og hvor meget tid du vil bruge på dagligdagens produktion.

Det er en god ide at skrive det op i procent og bagefter at regne det om til timer. Et eksempel på en fordeling kunne være 30% produktion, 10% refleksion, 25% udvikling, 35% nærvær.

Dit næste skridt er at lave en daglig og ugentlig rytme, som understøtter og hjælper dig til at holde fast i din prioritering. Se mere i mit indlæg om at begrænse din tid.

Dit tredje skridt er at få lagt det hele i kalenderen, afsætte tid til ledelse hver dag og melde ud til dine medarbejdere, hvornår du vil og ikke vil bookes til møder.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at følge op og evaluere. Hvordan går det med at afsætte tid til ledelse? Hvornår lykkes det dig at holde dine planer? Og hvornår skrider det helt?

I starten er det godt at evaluere en gang om ugen, ja måske endda dagligt, for at sikre at de nye vaner bliver ordentligt indarbejdet og at dine prioriteringer holder eller måske lige skal justeres lidt.

Recap og lidt til eftertanken

Lad mig lige opsummere:

Tid til ledelse er andet og langt mere end blot kortsigtet produktion. Vi taler om tid til refleksion, tid til udvikling og tid til nærvær.

Du kan skabe dig tid og overskud med de 4 små skridt:

  1. Prioriter – gør dig klart, hvordan du vil prioritere din tid til ledelse
  2. Design – design en rytme, der hjælper dig
  3. Sæt rammerne – afsæt tid i din kalender og kommuniker dine prioriteter og rytme
  4. Evaluer – følg op, evaluer og juster

God fornøjelse.

N.B. Husk at tid til ledelse også handler om at tage sig tid til de dyder, som er vigtige i dit lederskab. Læs nogle af Peters 10 lederdyder, og tænk over, hvordan du får dyrket dem i en travl hverdag.

Pingbacks og trackbacks

1 Kommentar til “Tid til ledelse”

  1. Gravatar Helena Risager skrev:

    Dejligt indlæg, Nicolai!

Efterlad en kommentar