Om bloggen | Ophavsret | Arkiv | Abonner (RSS|email)

10 lederdyder – Nr. 5 Tålmodighed

af

Our patience will achieve more than our force.
– Edmund Burke

En overbevisning i det moderne liv er ofte, at vi ikke har et sekund at spilde. At tiden løber, og at vi bør følge med. At det skal gå stærkt, før det er godt. Før det betyder produktivitet og profit.

Tænk hvis tålmodighed udfordrer den myte, og man i stedet sandsynliggør, at et roligt tempo betyder endnu mere profit i form af:

•    Lavere sygefravær
•    Mindre stress
•    Større kvalitetssikring
•    Leveringssikkerhed
•    Mere og bedre innovation
•    Og i øvrigt generel større trivsel, arbejdsglæde og stemning

Tid og tempo

Piero Ferrucci fortæller i sin bog The Power of Kindness en historie om et frustreret ægtepar, der på enkel vis illustrerer det at være tålmodig. Historien udspiller sig i fortidens Etiopien.

Kort fortalt kommer et ægtepar til landsbyens kloge mand for at bede om et råd. Kvinden har problemer med få et tåleligt forhold til mandens søn fra et tidligere ægteskab, og kan ikke vinde hans tillid. Den kloge mand beder hende om at skaffe ham tre knurhår fra en løve, så vil han give hende svaret og løsningen på hendes trængsler.

Kvinden bruger følgelig flere måneder på sin opgave, og får efter lang tids indsats fat i 3 knurhår fra en sovende løve, som hun med stor tålmodighed har observeret og skabt tillid til. Da hun står med knurhårene i hånden forstår hun, at hun har fået løsningen på sine trængsler, og at svaret er lige foran hende.

Tålmodighed har ikke nødvendigvis noget at gøre med lang tid i objektiv forstand. For nogen kan selv 2 minutter for rødt lys give et anfald af utålmodighed. Men tålmodighed har som regel at gøre med at kunne være i øjeblikket uden at skulle styrte videre, og derfor knyttes det ofte sammen med et langsomt tempo og en relativ lang tidshorisont. De fleste vil nok associere tålmodige mennesker med et roligt gemyt og en evne til kunne vente i lang tid. At kunne tåle øjeblikket med alt, hvad det indebærer.

Trængsler

Tålmodighed er som oftest en dyd, der er nødvendig, når vi møder vores egen eller andres uro og frustration. Det er en egenskab som er konstruktiv at praktisere, når vi bliver udfordret.

Det behøver ikke være vanskelige stedsønner eller sovende løver, som vi møder. Det kan være konflikter med kollegaer, langstrakte møder, idéudviklingsprocesser, hvor flowet går i stå, kopimaskinen, der løber tør for papir, støjniveauet fra kontoret ved siden af osv.

Der er et hav af situationer, der hver dag prikker til vores tålmodighed. Vores rummelighed. Og vores kapacitet til at være fleksible og udholdende.

Især indenfor servicefagene er tålmodighed ekstra påkrævet. For ikke at nævne omsorgs- og uddannelsessektoren. Hvis du ikke selv er sygeplejerske eller skolelærer, så forestil dig, hvordan en dag i deres sko vil påvirke din tålmodighed. Deres trænglser er ikke nødvendigvis værre end andres, men de er eksempler, som er gode til at illustrere situationer, hvor tålmodighed kan blive sat på spidsen.

Mindfulness og nærvær

At tåle sit mod – og andres for den sags skyld – har at gøre med at rumme de impulser, der kommer og lade dem finde deres naturlige vej gennem rækken af reaktioner, uden at skulle styre mere end højst nødvendigt.

Det er en tilstand, vi kan træne. En evne vi kan stimulere og holde skarp på linje med mange andre af vores menneskelige kvaliteter. Mindfulness, meditation og andre former for træning af vores nærvær og opmærksomhed er styrkende for vores tålmodighed. Gennem jævnlig gentagelse af eksempelvis Mindfulness praksis vil vores fleksibilitet, rummelighed og generelle tempo blive påvirket på en måde, som ikke kan undgå at gøre os mere tålmodige. Egenskaberne vil påvirke hinanden gensidigt og give os muligheden for at være mere tolerante i forhold til vores egne og andres frustrationer og reaktioner.

Tålmodighed har med mere en blot venten og et langsommere tempo. Tålmodighed har bestemt lige så meget at gøre med den måde du er tilstede på. Tag dig tid til at svare på følgende spørgsmål:

  • Hvornår oplever du, at din tålmodighed bliver sat på en prøve?
  • Hvordan kunne du reagere anderledes i disse situationer?
  • Hvornår oplever du, at du er allermest tålmodig?
  • Hvad betyder det for dig og dine omgivelser, når du møder udfordringer med tålmodighed?
  • Hvilke mennesker beundrer du for deres tålmodighed og hvorfor?

Kurser i Mindfulness og meditation tilbydes mange steder. Du kan læse mere om Mindfulnesswww.trivselskompagniet.dk

Læs også Piero Ferrucci The Power of Kindness.

Efterlad en kommentar