Om bloggen | Ophavsret | Arkiv | Abonner (RSS|email)

Sidelæns ledelse – hvad er det?

af

Begrebet “sidelæns ledelse” beskriver den form for ledelse, som den enkelte leder og medarbejder kan bedrive på resten af organisationen. Udøvelse af sidelæns ledelse er typisk forbundet med et forholdsvis afgrænset perspektiv i forhold til alt det virksomheden er og står for. Lad os tage et eksempel:

I en HR afdeling arbejder medarbejderne bl.a. med trivsel, begejstring og arbejdsglæde. Et arbejde, der typisk starter med en række målinger af tingenes tilstand, for senere at følge op med en række tiltag, som gerne skulle forbedre forholdene i organisationen.

Nogle af disse tiltag vil kunne iværksættes alene fra centralt hold, mens andre skal løftes mere bredt i organisationen, og det kræver inddragelse af virksomhedens ledere. En klassisk tilgang vil her være at aflevere et forslag og beslutningsoplæg til virksomhedens ledelse og lade dem tage den derfra.

Hermed fastholdes ansvaret alene hos ledelsen, som selvfølgelig har interesse i resultatet, og som i sidste ende skal høste gavn af udbyttet.

Vores HR-konsulent kan dog også vælge en mere uofficiel vej, hun kan vælge at tage del i ansvaret selv, og begynde at lede på tværs af virksomheden i relation til netop trivsel, begejstring og arbejdsglæde.

Hermed ligger ansvaret hos medarbejderen med indsigt og viden om feltet, og ikke mindst med et klart fokus. Det vil typisk også være her, at resultatet fra de enkelte målinger kommer ind og bliver bearbejdet og fortolket. Det er derfor et godt sted at holde opgaven og det ledelsesmæssige fokus samlet.

Sidelæns ledelse

Denne form for ledelse, kalder vi sidelæns ledelse. Og den handler i bund og grund om at tage medansvar og ejerskab for de sider af virksomheden, som du har interesse i, kompetencer i forhold til, og ikke mindst hvor du reelt har indflydelse. Og her snakker jeg ikke om det juridiske ejeskab eller det organisatoriske ansvar, men om dit ansvar som del af en kultur, organisation og virksomhed, og om dit ansvar som vidensmedarbejder med faglig kompetence og ansvar.

Er du leder eller medarbejder i den interne økonomifunktion, så kan du vælge at tage et par store skyklapper på, lukke verdenen ude, og blot koncentrere dig om dine tal og din rapportering og måske lige dine medarbejdere eller nærmeste kollegaer. Du kan dog også vælge at løfte blikket, og se dig selv som en ambassadør for virksomhedens økonomiske perspektiv. Det betyder ikke, at du straks skal ud og missionere i hele virksomheden, men start i stedet med de folk, som du har daglig kontakt til.

Når du supporterer husets ledere og afdelinger, kan du vælge at se det som en fantastisk mulighed for at udbrede en bedre forståelse for virksomhedens økonomi, økonomiske ansvarlighed, og hvorfor disse perspektiver er vigtige for lige netop denne leder og afdeling.

Det er dit felt, fordi du arbejder med det dagligt, og det gør dig til den bedst egnede til netop denne opgave. Lær dem, som du hjælper, at få et enkelt og klart forhold til økonomi, og hjælp dem med at relatere det til deres eget felt, ansvar og arbejde.

Denne tilgang vil ikke kun gavne organisationen, og de mennesker, som du kommer i kontakt med, men vil i høj grad også udvikle dig. At kunne italesætte sit fag, simplificere det, og hjælpe sine kollegaer med at oversætte det til deres verden, giver en fantastisk faglig ballast, et godt netværk, og vil hjælpe dig til at blive mere klar, præcis og erfaren på netop dit område.

Det er alt sammen kun et spørgsmål om perspektiv. En lille ændring, som ikke kræver nogen stor bedrift, men nærmere en klar indre beslutning. Et valg, som kun du kan træffe.

Uden brug af magt

Sidelæns ledelse er en ledelsesform som oftest er helt blottet for magt, for om du er leder eller medarbejder, så har du sjældent egentligt mandat til at tvinge dit perspektiv igennem på tværs af afdelinger og organisation.

Det er måske netop derfor, at denne form for ledelse hurtigt kommer til at repræsentere ledelse i sin reneste form. Nemlig ledelse uden brug af magt.

Hvis du vælger at ændre dit indre perspektiv omkring dit arbejde, vil du dermed også med tiden udvikle en blid, men samtidig meget kraftfuld evne til ren ledelse.

Og når det lykkes for dig, vil du kunne sprede din faglighed som ringe i vandet, og støt og roligt tage part i at løfte virksomheden.

Efterlad en kommentar