Om bloggen | Ophavsret | Arkiv | Abonner (RSS|email)

Arkiv for marts, 2010

Ledelse uden magt

af

Magt og ledelse går desværre ofte hånd i hånd. Vi har tendens til at se ledelse, som noget man skal bemyndiges til, gøre krav på, og noget som man kan have ret til. Der eksisterer ligefrem et ord der hedder “ledelsesret”. Et ord, som jeg af og til møder i en kontekst som denne:

Hvis de ikke vil gøre, som jeg siger, må jeg udnytte min ledelsesret.

Altså retten til at tvinge mit synspunkt og min vilje igennem.

I mine øjne er ledelse og magtudøvelse hinandens modsætninger, for jo mere du udøver magt, jo mindre vil du reelt kunne lede.

Lige så rart det er at have en backup plan, noget at falde tilbage på (og her er det brug af magt, jeg tænker på), ligeså problematisk kan det være. Noget Hans Scherfig beskriver i “Det forsømte forår” omkring uddannelse; hvis du tager en uddannelse for at have noget at falde tilbage på, ja så er det temmelig sikkert, at du falder tilbage på den:

Han vilde helst have været Digter selv. Han havde skrevet Poesi i Stilebøger. Hemmeligt og skjult fra Forældrene. Men man kunde ikke leve af at være Digter. Man maatte have noget at falde tilbage paa.

Saa kunde man naturligvis studere Digtning. Literatur. Det var dog noget i Nærheden af Digter at blive Literat, Kritiker, Æstet. Tage Magistergrad og Doktorgrad. Være Videnskabsmand ligesom hans Klassekammerat, Harald Horn.

Men saadan kunde det heller ikke blive. Cand. mag. var bedre, mente hans Forældre. Skoleembedseksamen, det var der mere sikker Fremtid i, sagde hele Familien. Derfor kunde han godt blive Literat, og saa var der i hvert Fald noget at falde tilbage paa. Men naar man har noget at falde tilbage paa, plejer man ogsaa at gøre det.

I forhold til ledelse og magt er det reelt ikke så meget anderledes. Hvis du har din bemyndigelse, din ledelsesret at falde tilbage på, ja så er sandsynligheden stor for, at du kommer til det. fortsæt »

30 procent mere overskud på 30 dage

af

“Mennesker der trives har overskud. Mennesker med overskud skaber resultater for sig selv og for andre.”

De fleste mennesker, vi arbejder med, vil gerne have mere overskud i det daglige. Overskud kan synes svært at opnå, især hvis man i forvejen er i underskud. Men det behøver ikke være så svært. Kunsten er at tage de første skridt. Og der findes 3 meget enkle og effektive skridt i retning mod overskud. Kost, motion og hvile. Så enkelt kan det gøres. Sørg for en god døgnrytme, hvor både søvnen og pauserne er veltilrettelagte og systematiske. Sørg for 3 gode og regelmæssige måltider. Og dyrk motion jævnligt og struktureret.

Hvis du følger den simple opskrift får du med garanti 30 procent mere overskud på 30 dage. Det er næsten at sammenligne med en matematisk formel. Og selvfølgelig kun næsten, for naturligvis vil der være mange andre faktorer, der spiller ind.
Men undersøgelser fremhæver gang på gang ovenstående råd som væsentlige for at leve et liv med overskud, trivsel, glæde, ro og robusthed.

Vores erfaring kommer fra deltagere på vores kurser og uddannelser, samt de mennesker, der kommer i individuelle forløb. Størstedelen af disse kunder nævner ofte og samstemmende kost, motion og hvile som primære indsatsområder for at få fyldt ressourcebrønden op. fortsæt »

Sidelæns ledelse – hvad er det?

af

Begrebet “sidelæns ledelse” beskriver den form for ledelse, som den enkelte leder og medarbejder kan bedrive på resten af organisationen. Udøvelse af sidelæns ledelse er typisk forbundet med et forholdsvis afgrænset perspektiv i forhold til alt det virksomheden er og står for. Lad os tage et eksempel:

I en HR afdeling arbejder medarbejderne bl.a. med trivsel, begejstring og arbejdsglæde. Et arbejde, der typisk starter med en række målinger af tingenes tilstand, for senere at følge op med en række tiltag, som gerne skulle forbedre forholdene i organisationen.

Nogle af disse tiltag vil kunne iværksættes alene fra centralt hold, mens andre skal løftes mere bredt i organisationen, og det kræver inddragelse af virksomhedens ledere. En klassisk tilgang vil her være at aflevere et forslag og beslutningsoplæg til virksomhedens ledelse og lade dem tage den derfra.

Hermed fastholdes ansvaret alene hos ledelsen, som selvfølgelig har interesse i resultatet, og som i sidste ende skal høste gavn af udbyttet.

Vores HR-konsulent kan dog også vælge en mere uofficiel vej, hun kan vælge at tage del i ansvaret selv, og begynde at lede på tværs af virksomheden i relation til netop trivsel, begejstring og arbejdsglæde.

Hermed ligger ansvaret hos medarbejderen med indsigt og viden om feltet, og ikke mindst med et klart fokus. Det vil typisk også være her, at resultatet fra de enkelte målinger kommer ind og bliver bearbejdet og fortolket. Det er derfor et godt sted at holde opgaven og det ledelsesmæssige fokus samlet. fortsæt »