Om bloggen | Ophavsret | Arkiv | Abonner (RSS|email)

Tillid – en grundsten i god ledelse

af

Tillid er en svær men altafgørende størrelse at mestre som leder. Uden tillid er der ingen ledelse, og det efterlader et tomrum, som typisk udfyldes med styring, kontrol, manipulation og billige tricks.

When the Master governs, the people
are hardly aware that he exists.
Next best is a leader who is loved.
Next, one who is feared.
The worst is one who is despised.

If you don’t trust the people,
you make them untrustworthy.

The Master doesn’t talk, he acts.
When his work is done,
the people say, “Amazing:
we did it, all by ourselves!”

– Lao-Tzu, Tao Te Ching

Tillid er dog ikke det eneste, som du skal have styr på, før du kan lede, men det dækker en stor del af kagen. De andre dele er kontakt og tid, og handler om, hvor god kontakt du har til den, du skal lede, og hvor meget tid til ledelse, du har til rådighed.

Tid nok og god kontakt skaber til sammen nærvær, som i sidste ende også spiller en vigtig rolle i forhold til tillid.

På samme måde er tillid og kontakt to vigtige forudsætninger for gode relationer. Kvaliteten af dine relationer påvirker hvor meget tid du skal bruge på at lede.

Der er dermed en fin sammenhæng mellem de tre begreber, og som leder gør du klogt i at skabe både tillid, tid og god kontakt i dine relationer.

Nok om rammerne – lad os nu dykke lidt mere ned i, hvad tillid er for en størrelse.

Tillid

Ordet tillid kommer af at sætte lid til, hvilket betyder at stole eller tro på. Tillid, tro og at stole på kan både bruges aktivt og passivt. Du kan f.x. opleve, at du ikke tror eller stoler på en person, men du kan samtidig vælge at sætte din lid til at han eller hun gør sit bedste.

Tillid er dermed ikke blot noget, som du kun kan forholde dig passivt til, men er i lige så høj grad noget, som du aktivt kan bruge; et vigtigt redskab i ledelse, såvel som i pleje og opbyggelse af alle typer af relationer.

Tillid til hvad?

Noget vi let kommer til at overse, når vi taler om tillid, er, at både tillid og mistillid eller blot mangel på tillid, kan eksistere på en og samme gang i forhold til en given person. Vi kan med andre ord både have tillid og agtpågivenhed over for den samme person, noget der gør det meget vigtigt, at vi er præcise, når vi tænker og taler om vores tillid til andre.

Vi kan finde på at sige ting, som:

Jeg har simpelthen ikke tillid til Susanne!

Men er det virkeligt alle sider af Susanne, som vi ikke stoler på? Eller er det måske lidt mere nuanceret end det. Handler det om Susanne som menneske, medarbejder, kollega?; er det hendes evner, intention, ord, vilje, idealer eller måske blot om hun får tilstrækkelig med opbakning fra sit bagland, som vi ikke sætter lid til?

Hvis det er Susannes evner, som vi har svært ved at stole på, handler det formentligt ikke om alle hendes evner, men nærmere et færre antal tæt knyttede evner. Det kunne f.x. være, at vi ikke helt kan fæste vores lid til, at hun husker hvad hun har lovet. Derfor kan vi have svært ved at stole på, at hun gør, hvad vi har aftalt, løser sine opgaver, og at hun holder sit ord.

Som du kan se, hænger det fint sammen, når vi kender Susanne godt. Det er dog ikke altid tilfældet, at vi kender folk godt nok til at se en sammenhæng mellem de sider af dem, som vi ikke har tillid til. Det gør dog ikke noget, vi skal blot vide, at der altid er sammenhænge og noget bag, som vi endnu ikke kender.

Lad os forfølge disse erkendelser videre i to retninger: En der handler om andres tillid til dig, og en anden der handler om den lid du sætter til andre.

Andres tillid til dig

Et godt spørgsmål at stille dig selv er:

Hvad vil du gerne have at folk har tillid til hos dig?

Er det dine evner, dine ord, dine resultater eller måske din intention, dit mål og dit menneskesyn?

Jeg vil påstå at langt de fleste mennesker har sider, der er usikre, sider som er under udvikling, eller som måske har ligget urørt og ubehandlede for længe. Det er godt, for det betyder, at vi stadig har noget at lære, noget at forbedre, noget at mestre. Alternativet er nemlig ikke så rart: at vi ikke længere har noget at lære, udvikle og blive bedre til. Det vil i mine øjne være et stort nederlag at finde sig selv der.

Derfor vil jeg godt henlede din opmærksomhed på nogle af de dybere sider af din karakter, f.x. intention, som et godt holdepunkt at kunne sætte sin lid til. Det fornuftige i at fokusere på intention er, at det er noget, der er værd at stole på, selv når dine ord, evner og handlinger er utilstrækkelige eller blot under udvikling.

Led med ren intention

Hvis du gerne vil bygge på intention, som andre virkeligt kan stole på, betyder det, at det også er her, at du skal lægge en del af dit fokus. Hvad er din intention? Hvorfor gør du det, du gør? Og hvorfor skal andre gøre, hvad du foreslår eller beder om?

At have en ren intention, hander om selv at være 100% afklaret, ikke at have flere samtidige uafhængige agendaer, og så handler det i høj grad om etik. Etik, som i at du helt igennem vil folk det bedste, og ikke blot meler din egen kage, uden tanke for andre.

I denne sammenhæng handler den rene intention også om dit sigte indbefatter at tage vare på andre behov end dine, om din intention er inkluderende eller ekskluderende, om du er dit ledelsesansvar værdig.

Blot dine svagheder, fejl og mangler

Et andet godt spørgsmål er:

Hvad behøver andre ikke have tillid til hos dig?

Som sagt er ingen perfekt og fejlfri, hvis du derfor forsøger at fremstå som sådan, vil din troværdighed nemt komme på spil.

Hvis du modsat blotter dine fejl, mangler og svage sider, bliver det meget nemmere at stole på resten, af det du er og står for. Din karakter vil træde tydeligere frem, og vi snakker ikke om de små detaljer her.

At blotte sine fejl og mangler handler også om tillid i et lidt andet perspektiv, nemlig om selvtillid. Kan du blotlægge dine svagheder og stadig være hel, i balance og stærk, viser du, at du kan og tør stole på dig selv, og det smitter.

Invester i dine medarbejdere – sæt din lid til dem

Den anden side af tillid handler om den tillid, som du investerer i andre:

The Master has no mind of her own.
She works with the mind of the people.

She is good to people who are good.
She is also good to people who aren’t good.
This is true goodness.

She trusts people who are trustworthy.
She also trusts people who aren’t trustworthy.
This is true trust.

The Master’s mind is like space.
People don’t understand her.
They look to her and wait.
She treats them like her own children.

– Lao-Tzu, Tao Te Ching

Gennem erkendelsen af, at alle har sider og evner, som kan være svære at fæste sin lid til, giver det ikke længere så meget mening at dvæle for meget ved disse sider og evner. I mit perspektiv giver det meget mere mening straks at tage skridtet videre og spørge sig selv:

Hvad kan og vil jeg fæste min lid til hos denne person?

Tillid der leder og udvikler

Hvordan kan du aktivt bruge tillid til at opbygge og lede dine medarbejdere?

Det er relateret til Heliotropi og Anderkendende Undersøgelse (læs mere i indlægget “Vend spiralen” af Peter Maxsø). Jeg vil driste mig til at kalde det for anderkendende tillid, men det må du vente og læse mere om i mit næste indlæg.

Ingen kommentarer til “Tillid – en grundsten i god ledelse”

Efterlad en kommentar