Om bloggen | Ophavsret | Arkiv | Abonner (RSS|email)

Led din leder

af

Ledelse er ikke kun noget, som kan bruges nedad overfor dine medarbejdere eller projektdeltagere. Sådan ledelse, som kun rettes envejs ned gennem det organisatoriske hierarki, ser jeg mere som styring og management falskt forklædt under navnet “ledelse”.

God og meningsfyldt ledelse er efter min mening en gensidig ting, hvor det at lede og det at blive ledt ikke er så pokkers fjernt fra hinanden.

Ledelse er forbundet med ansvarlighed, ikke så meget det juridiske ansvar, men nærmere den slags ansvar, som du tager for din omverden, om det så er for din leder, dine kollegaer, din mand og dine forældre. Det er den slags ansvar, som sagtens kan overlappe på den måde, at den du tager ansvar for ikke fratages sit eget ansvar.

Det er dog også den slags ansvar, som du kan tage for dit arbejder, det er det faglige ansvar, som er forbundet med dit virke i virksomheden, afdelingen og gruppen.

Til denne form for ansvar høre omsorg og ledelse. Ledelse der dermed også omfatter ledelse af din chef, dine kollegaer, og ja sågar dine forældre, mand eller hustru. I enkelte tilfælde endda ledelse af din organisation og virksomhed som hele.

Hvis du fx. er HR chef, har du forhåbentligt valgt at tage ansvar personalets ve og vel. Igen er det ikke et juridisk ansvar, for det hviler på direktøren og bestyrelsens skuldre, og det er heller ikke et ansvar, der fjerne den enkelte medarbejders eget ansvar for at tage vare på egen og kollegaernes trivsel, arbejdsglæde og velbefindende.

Det er til gengæld et ansvar, der kræver, at du drager omsorg for alle medarbejderes trivsel, arbejdsglæde og deres fysiske og psykiske helbred. En omsorg, som kræver, at du ligeledes påvirker hele virksomheden. Du bør med andre ord lede hele organisationen i forhold til netop trivsel, motivation og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, udbrede forståelse for dit fag og få dine chef-kollegaer til at tage del i ansvaret for også at drage ansvar for deres egne medarbejder og lade denne omsorg smitte af ned gennem organisationen.

Du behøver dog ikke begrænse dig til kollegial ledelse, men bør på samme vis også lede din egen chef (direktøren i mit eksempel med HR chefen).

Din egen chef, vil selvfølgelig ofte have et bredere overblik og et andet perspektiv og hensyn end dit. Dermed er det naturligt også hendes opgave at lede dig, så dit arbejde passer ind i dette bredere perspektiv og større hensyn, men synergien i jeres relation opstår først, når du begynder at tage ansvar for dit fagområde og gør ledelse til noget gensidigt. Med andre ord: du skal også lede din leder.

Det er dig der bringer fagligheden til torvs. Fagligheden fra det arbejdsområde, som er dit og som du har taget ansvar for. Du behøver ikke ligefrem være verdensmester indend for dette fagområde, men hvis du virkeligt har valgt at tage ansvar for det, så er dit bidrag helt bestemt værdifulgt. Det er denne faglighed, som du har ansvaret for at bringe din leder for dagen, og her tænker jeg ikke på tørre lektioner i fag-teori men nærmere på de pointer og observationer, hvor du kan se en gevinst ved at din leder får indsigt, forståelse og hvor du måske ligefrem kan give hende forslag til handling.

Ansvarligheden overfor din chef bør selvfølgelig ikke kun være begrænset til det faglige område. Du er i mine øjne også ansvarlig for at pleje relationen mellem jer, og der igennem også at tage ansvar for at hjælpe din leder til at blive bedre. Bedre til sit job, til at lede dig, til at slå til og komme ud i organisationen med sine budskaber og sidst men ikke mindst, til at tage var på sig selv, så hun ikke brænder ud, bliver stresset eller blot slider sig selv op.

Du skal selvfølgelig ikke gå og træde chefen over tærene i dit forsøg på at tage ansvar, men du kan sikkert godt være mere opmærksom, drage omsorg, og så give din hjælp, forslag og input hvor det giver mening, og hvor du kan gøre det i respekt for din leders væsen og behov.

Det er dog ikke alle chefer, der vil tillade at en underordnet blander sig i hans beslutninger, virker og ledelse. Det betyder dog ikke, at du ikke kan lede sådan en chef, men det kræver bestemt, at du går meget mere forsigtigt til værks og leder så subtilt, som overhovedet muligt.

Så kort og godt: Hold med at klynke over chefen – tag selv ansvar for at skabe en chef, der er værd at arbejde for.

Du kan læse mere, om det at lede din chef, her:

Efterlad en kommentar