Om bloggen | Ophavsret | Arkiv | Abonner (RSS|email)

Arkiv for marts, 2009

Tankens kraft – Ordets magt

af

Hvor meget betyder de tanker, vi har, og de ord, der konstant kører rundt i hovedet på os, for vores livskvalitet og livsudfoldelse? Den romerske digter Ovid fortalte i sin tid om kunstneren Pygmalion, der efter lang tids ensomhed udskar en kvindestatue i elfenben. Statuen gjorde så stort et indtryk på Pygmalion, at han forelskede sig i den. Derfor bad han guderne om, at måtte få en hustru af tilsvarende skønhed. Venus forstod hans ønske, og gav liv til elfenbenspigen, som Pygmalion følgende giftede sig med.

Det er en ofte citeret myte, der illustrerer, hvor kraftfulde vores tanker kan være. Siden har fænomenet haft mange andre afskygninger. Den tyskfødte forsker Robert Rosenthal blev i sidste århundrede bl.a. kendt for sine forsøg med selvopfyldende profetier. Forskningen gik ud på at påvise, at vores forhåndsindstilling til tingene er med til skabe resultaterne og konklusionerne i den sidste ende. Hvis et hold lærere bliver orienteret om at en bestemt gruppe af eleverne er udpræget intelligente, vil de blive behandlet og bedømt således. Studierne ledte til begrebet Rosenthal-effekten, og er siden også blevet kaldt Pygmalion-effekten.

fortsæt »

Kvindelige dyder i ledelse

af

Alt for mange kvinder, giver køb på de kvindelige dyder til fordel for de maskuline, når de sætter sig i chefstolen. Måske skyldes det de mange afbildninger af den gode leder som den “stærke” leder, der går forrest, viser vej og fører slagets gang.

Resultatet bliver desværre alt for ofte, at kvindelige ledere kommer til at karikere de maskuline dyder. Dyder, som ikke ligger ligeså naturligt for kvinder, og som sjældent reelt er en fordel i forhold til at skabe god ledelse. Karikaturen er i sagens natur en fremhævelse af de mest iøjefaldende karakteristika, og i forhold til maskuline dyder som styrke, udholdenhed, kamp og initiativ, kan karikaturen hurtigt blive til: forceren, stædighed, spidse albuer og utålmodighed.

Hvis det så kobles med, at alle de gode kvindelige dyder bliver pakket væk eller blot tonet ned, så er resultatet hurtigt en harpe af en leder, der kun kan manipulere, forcere, kontrollere og styre.

Personligt tror jeg, at det er mangel på kvindelige forbilleder, når det gængse billede af god ledelse er så tæt knyttet til de maskuline dyder. For når god ledelse bliver skilt ad og kigget efter i sømmene, så er det lutter kvindelige dyder, som springer i øjnene.

fortsæt »

Mere end blot mavefornemmelser?

af

Har du nogensinde tænkt over hvor mavefornemmelsen egentligt er lokaliseret? Er det ved solar plexus? Ved navlen? Lige under venstre ribbenskant? Eller er det måske en fornemmelse, der sidder et ikke nærmere defineret sted i kroppen?

Det er blevet populært at henvise til mavefornemmelsen, som en måde at legitimere og forklare sine beslutninger på. Det er ikke mange år siden, at et begreb af den slags blev kategoriseret som mindre relevant og i visse tilfælde endda som det rene hokus pokus. Men efterhånden har det vundet indpas i det daglige sprogbrug, og må siges at være endog meget udbredt. Vi oplever ledere, der lancerer alt fra strategiplaner og værdigrundlag til forandringsledelse og arbejdsmiljøtiltag ud fra, at der er tale om valg baseret på ’mavefornemmelser’.
fortsæt »