Om bloggen | Ophavsret | Arkiv | Abonner (RSS|email)

Vejrmelding – Fra gråt og diset til klart og solrigt!

af

Hvordan vil det se ud, hvis du som leder hver dag har et overblik over stemningen, energiniveauet, motivationen og den generelle tilstand hos de mennesker, som du arbejder sammen med? Hvis du hver dag så at sige får en vejrmelding, som giver en indikation af, hvad du kan forvente og hvad du skal tage højde for? Om det bliver en grå og diset dag. Eller om det bliver klart og solrigt.

Det kræver ikke mere end blot en runde på få minutter én gang om dagen, hvor medarbejderne i et givent team leverer hver deres version af ’dagens vejr’ og dermed forstået stemning, energiniveau, motivation og generel tilstand. En status. En briefing. Et helikopterperspektiv. Derfra kan du, som leder, sammen med medarbejderne i teamet, begive dig ud i dagens aktiviteter med en prognose og en bedre fornemmelse af, hvad der kan forventes, og hvad der skal tages højde for.

Som med vejret kan både stemning, energiniveau, motivation og generel tilstand ændre sig i løbet af en dag, men der er som regel tale om mindre forandringer, som er nemmere at tilpasse sig under, når man i forvejen er godt forberedt og ’klædt ordentligt på’. For som man siger findes der ikke ’dårligt vejr, men kun dårlige klæ’r’.

Vejrmelding i praksis
Vejrmelding er en enkel kommunikationsøvelse, som kan benyttes løsrevet eller i forbindelse med møder, gruppearbejde og andre former for sociale samarbejdsfora, hvor det, at skabe en fælles forståelse og et overblik over deltagernes interne psykodynamik, er frugtbart. Vejrmelding er en metode, hvor hver enkelt deltager i en gruppe briefer de andre om vedkommendes tilstand.

Hvor dybdegående beskrivelserne skal være, varierer fra gruppe til gruppe. I nogle tilfælde er det nok at give en enkel og hverdagsagtig orientering. Eks.: ”Jeg er har det mindre godt/godt/meget godt”. I andre tilfælde er det passende at føje nogle lag til og inddele i fysisk, psykisk og social status. Eks.: ”Fysisk har jeg det godt. Lidt træt oven på opstart efter ferie. Psykisk er jeg glad og spændt på næste uges projektarbejde. Socialt befinder jeg mig godt i gruppen, og er klar til at gøre en ekstra indsats, hvis det behøves.” I helt tredje tilfælde kan det være en fordel at give plads til at beskrive tilstanden endnu mere udførligt og personligt.

Vejrmelding er en måde at tegne et ’vejrkort’ og få et overblik over en given gruppes fælles tilstand, hvad angår deltagernes humør og ressourcer.

Sådan kommer du i gang
I begyndelsen kan det være en god idé at have en professionel facilitator, der leder slagets gang, men efter en indkøringsfase kan teamet let føre rutinerne videre. Udpeg en ordstyrer, der sætter runden i gang og derefter sørger for at nogle enkle spilleregler bliver overholdt.

3 gode spilleregler:

1. Der er taleret og lyttepligt. Når en deltager orienterer er der ingen afbrydelser eller kommentarer fra de andre. Dette kan lettest vedligeholdes ved at have en såkaldt ’Talking stick’. Hvad enten der er tale om den ene eller anden genstand, tjener den det formål at illustrere den talendes ret til at orientere uden afbrydelser eller kommentarer fra de andre i gruppen.

2. Der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet. Det er den enkeltes egen personlige ’vejrmelding’, og hvad der er sandt for vedkommende, der tæller. Vejrmeldingen er ikke et diskussionsforum, hvor en følelse eller en oplevelse er mere sand eller rigtig end en anden.

3. Det er tilladt at sige alt – undtagen at true med vold. Vejrmeldingen skal være et forum, hvor man kan få luft for stort set alt. Så længe der er tale om ikke-voldelig kommunikation. Dvs. at der ikke må indgå truende eller anden lignende destruktiv form for kommunikation.

Hvis I får brug for at kommentere eller samle op på dele af vejrmeldingen efterfølgende, foregår dette, når runden er færdig, og dermed når vejrmeldingen er slut. Man træder så at sige ud af vejrmeldingen og ind i et ’andet rum’ for dialog.

Ordstyreren sætter runden i gang ved at ridse spillereglerne op, og beder dernæst deltagerne om at bruge 1-2 minutter på at tænke og mærke efter for at kunne beskrive lige netop deres ’vejrmelding’. Oplægget er at bruge de 1-2 minutter på at finde få og relevante overskrifter til beskrivelsen.

Når vejrmeldingen er en integreret del af hverdagen i din gruppe, vil det sjældent tage mere end 30 sekunder per deltager at orientere.

Fordele og udbytte
Vejrmelding er en effektiv metode til:

– At træne kommunikationsevner
– At træne social og følelsesmæssig intelligens
– At styrke de empatiske evner
– At styrke følelsen af samhørighed og fællesskab
– At skabe et fælles sprog
– At afstemme forventninger
– At videndele og skabe et overblik over de personlige ressourcer for derved at kunne prioritere og uddelegere mere hensigtsmæssigt

Det er desuden medvirkende til:

– At begrænse misforståelser
– At forebygge brok og sladder
– At styrke nærværet
– At styrke tolerancen og rummeligheden, samt det at give plads til hinanden

Ingen kommentarer til “Vejrmelding – Fra gråt og diset til klart og solrigt!”

Efterlad en kommentar