Om bloggen | Ophavsret | Arkiv | Abonner (RSS|email)

Ledelse af ledere og selvledende medarbejdere

af

Det er en udbredt misforståelse at ledere og selvledende medarbejdere ikke kræver ledelse. Netop disse to grupper kræver faktisk en ekstra kyndig ledelsesindsats. En nærværende ledelsesform af den mere subtile karakter, hvilket til gengæld kan gøre den svær at få øje på.

Det fælles for ledere og selvledende medarbejdere er, at begge parter er ledere i forhold til deres arbejdsområde. Om det så er gennem selvledelse eller om det er ledelse af projektet, teamet eller afdelingen. Der er med andre ord ikke den store forskel på ledere og de selvledende medarbejdere, hvis vi lige et øjeblik ser bort fra forskelen i, hvem de har ansvar for.

Men hvis disse mennesker i store træk leder sig selv, hvad er det så, at du – som leder – skal bringe til fadet?

Overblik

Et kendetegn ved både de ledere og selvledende medarbejdere, som du er ansvarlig for, er, at de alle har et begrænset ansvarsområde, en delmængde af det, som du selv er ansvarlig for.

Deres fokus vil derfor også være begrænset til netop den delmængde, som de varetager, og deres handlinger og beslutninger tager derfor også udgangspunkt i denne delmængde.

Din første opgave er derfor, at sikre dig et klart og godt overblik over dit samlede ansvarsområde, og løbende at sørge for, at du bringer dette overblik til bordet.

Et overblik, som både dækker, hvad der sker i virksomheden som hele såvel som inden for dit eget område, men også din egen perspektivering af jeres afdeling, enhed, område sat i forhold til resten af virksomheden. Hvad er det, I arbejder hen i mod, hvad er jeres mål, hvor er I henne i forhold til selv samme mål, og hvad skal der til for at nå dem.

Hvis du løbende kan skabe et klart og forståeligt overblik, vil det bevirke, at både ledere og medarbejdere ikke handler og beslutter alene ud fra deres eget fokusområde, men også i perspektiv til de større linjer, som du løbende viser dem.

Du skal med andre ord bruge det gyldne overblik til at skabe en fælles retning, så alle løber samme vej.

Vision

Jeg nævnte ovenfor, hvor vigtigt det er at skabe overblik over, hvor I skal hen, hvor I er henne i relation til jeres mål og hvor I lige nu skal sætte ind for at komme nærmere målet.

Hvis du kan formulere en klar vision for dit område, vil det give dig et super godt ankerpunkt, at måle op i mod når du skal skabe dit overblik. Visionen, skal ikke opfindes hver gang, men er noget, som du skaber én gang, og derefter kun kræver småjusteringer fra tid til anden.

Læs mere, om hvordan du skaber gode visioner for dine medarbejdere, her: Creating and Communicating Vision: The Business Leader’s Primary Responsibility

Perception

Et af nøgleordene i ledelse er perception. Din egen perception er altafgørende for, hvordan du leder dig selv, dine omgivelser og dine medarbejdere. På samme måde er perceptionen hos de medarbejdere og leder, som du leder, også altafgørende for deres beslutninger og ageren.

I ledelse af selvledende personer, er der derfor en fin gensidighed, hvor du på den ene side kan udvide perceptionen hos de folk, som du leder, mens dine medarbejdere på den anden side kan uddybe din perception i forhold til lige netop deres arbejdsområde.

Det er dog ikke noget, du bare får med sådan helt gratis uden at røre en finger. Det kræver nemlig, at du lytter grundigt til de folk, du leder; er villig til at lære af dem; er nysgerrig og tør stille de dumme spørgsmål, som kan blotte din mangel på viden, indsigt og forståelse.

At lytte til dine folk

– handler også om at acceptere dine ledere og medarbejdere som eksperterne indenfor hver deres felt. Et felt, som hænger nøje sammen med det ansvar, den enkelte leder eller medarbejder varetager.

Denne accept er vigtig for at kunne mødes som ligeværdige.

Som ligeværdige, kan I nemlig have en ligeværdig dialog, hvor du vil kunne lytte konstruktivt, og dermed få et bedre overblik.

Det er fuldstendigt, som hvis du henvender dig til andre eksperter i organisationen. Hvis du fx. henvender dig til en jurist, for at få hjælp til en vigtig kontrakt, vil du på samme måde få det bedst mulige input, hvis I kan mødes som ligeværdige. Du vil sjældent få et godt udbytte af din snak med juristen, hvis du forsøger at dominere personen, være bedrevidende eller belærende.

For at kunne lytte godt til dine folk, må du derfor vælge at se dem som kompetente, møde dem som ligeværdige og være meget nysgerrig på, hvad det er, de kan fortælle; vise og lære dig.

At lede ved at følge

Det er selvfølgelig ikke kun vigtigt, at du lytter til dine folk men også, at du tager deres råd, visioner og ideer til dig, og tillader dig selv at følge.

Ikke sådan, at du bare skal følge blindt, hvad dine medarbejdere siger, men du skal tage det ind, og sætte det i perspektiv til din egen vision og overblik. Og jo bedre, at du har formået at skabe både vision og overblik for både ledere og medarbejdere, jo bedre vil deres råd, visioner og ideer passe ind i helheden.

På denne måde kan man sige, at jo bedre du leder, jo mere skal du tillade dig selv at følge for fortsat at kunne lede godt.

For den gode leder vil grænserne, for hvem der leder hvem, på denne måde forsvinde. Ikke for hvem der er ansvarlig for hvad, men det vil ikke længere være så tydeligt, hvem der leder, og hvem der følger. Dette er en finere form for ledelse, og jo bedre du kan mestre den, jo mere smitter det af i organisationen under og omkring dig, og jo mere synergi vil du skabe.

Kollegial ledelse og ledelse af egen leder

Hvis du formår at mestre ledelse af de selvledende personer, som du har under dig, så er der ikke lang vej til, at du bedre kan lede din egen leder og dine kollegaer i organisationen. Her tænker jeg stadig ikke på nogen form for dominans, men nærmere den samme form for ledelse, som dine egne selvledende folk bringer til bordet.

For at eksemplificere dette, vil den økonomiansvarlige i en organisation, selvfølgelig ikke have gavn af at belærer sælgerne, hvordan de skal sælge deres produkter. En økonomiansvarlige, vil derimod have stor glæde af at udbrede en bedre forståelse og ansvarlighed for organisationens økonomi, og hvad økonomien betyder for den enkelte.

At udbrede forståelse og ansvarlighed på denne måde, kræver god kollegial ledelse.

Efterlad en kommentar